बझवाडीची चावडी, अरे बझवाडीची चावडी
बझवाडीची चावडी, अरे बझवाडीची चावडी
 
इथे कुणी न कुणा ओळखे ,
गुग्ल्या ने बनविले  घोळके ,
चला भेटूया पुन्हा  नव्याने  करू नव्या कुरघोडी
अरे .....
बझवाडीची चावडी, अरे बझवाडीची चावडी
 
कोण कुठले कुणास ठावे ,
बझवरी दिसती केवळ नावे ,
 तरी मैत्रीच्या धाग्यामध्ये  रुते  मने केवढी ...
अरे .....
बझवाडीची चावडी, अरे बझवाडीची चावडी
 
इथल्या तिथल्या चर्चा चालू ,
कुणी भले तर भलते चालू ,
गप्पांटप्पांमध्ये  कधी तर होई तोडाफोडी
अरे .....
बझवाडीची चावडी, अरे बझवाडीची चावडी
 
कुणी शांत,  कुणी करी मस्करी  ,
इथे कुणा तर रागच भारी ,
ज्ञानाच्या सागरी उधळते इथे कुणाची होडी
अरे .....
बझवाडीची चावडी, अरे बझवाडीची चावडी
 
आमच्या नादी लागील कोणी ,
मिळून त्याला पाजू पाणी ,
बुर्यास आम्ही बुरे वागतो नका काढू हो खोडी ,
अरे .....
बझवाडीची चावडी, अरे बझवाडीची चावडी
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; अतुल राणे ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
 
 

8 comments:

१ नंबर....... चावडी रॉक्स......
 
बझ्झ मंडळ रॉक्स....
 
१ नंबर.. Atul rocks...
 
अरे लय भारी अतुल ..
 
MAST MAST MAST KAVITA AHE ATUL YOU rocks
 
अतुल रॉक्स बझ्झ मंडळ आणि त्याच्या पोस्ट अश्याच वाढणार
 
खूपच छान ..अप्रतिम
 

Post a Comment

Powered by Blogger.

आम्हीं जगभर