सांग सांग भोलानाथ

सांग सांग भोलानाथ
यावेळी मनासारखी increment होईल का?
नाही झाली तरी वाढवून मिळेल का?
सांग सांग भोलानाथ
का यावेळी पण चेहरे
बघून increment होईल
त्यासाठी जास्त मेक अप करून येवू का?
सांग सांग भोलानाथ
यावेळी पण हातावर तुरी मिळेल का?
सांग सांग भोलानाथ
सांग सांग भोलानाथ

मूळ लेखन :- अमर रणभरे (स्पंदन........ मनाचे ---- मनाशी)

2 comments:

बुगु बुगु बुगु बुगु ! :D
 

Post a Comment

Powered by Blogger.

आम्हीं जगभर